Отпускане на сума до 300 лева или предоставяне на лопати, косачки, гребла и инструменти от инвентара на „Паркстрой“ на гражданите, които решат сами да запретнат ръкави и да осигурят по-приветлив вид на междублоковите пространства. Тази идея на кмета Пенчо Милков, облечена като целеви фонд „Граждански инициативи“, предстои да се разгледа от Общинския съвет.
Междублоковите пространства се поддържат от Община Русе, но поради голямата им площ невинаги е възможно своевременното извършване на дейностите по облагородяването им. От друга страна, облагороденото често става жертва на посегателства от страна на недобросъвестни граждани. Основната цел на създаването на фонда е повишаване на обществената ангажираност на гражданите към заобикалящата ги среда, като ги стимулира с личен труд да извършват дейности по облагородяване на междублоковите пространства, се казва в предложението.
Дейностите, които общината ще подкрепя, са свързани с озеленяване, оформяне на градинки, боядисване и изграждане на зони за отдих. Не се допускат разходи за реклама, възнаграждения за извършената работа и купуване на инвентар. 
Предстои да се види дали фондът ще срещне подкрепата на съветниците.