Търговските банки продължават да понижават лихвените проценти по депозитите. Средните ставки за спестяванията на домакинствата вече са под 2%, а за фирмите - под 1%. През март сме могли да вложим свободните си парични средства на срочен банков депозит в левове при лихва от 1,86%, а в евро - при 1,62%, става ясно от лихвената статистика на Българска народна банка.
Само година по-рано, през март 2014 г., сме могли да получим лихва от 3,56 на сто за влоговете в левове и 3,27% за тези в евро. 
През първото тримесечие лихвените проценти по влоговете в родна валута намаляват със 0.77 процентни пункта спрямо края на 2014 г., а тези в евро - с 0.54 пункта.
Лихвените проценти по фирмените спестявания са още по-ниски. През март лихвата, която получават предприятията за това, че държат паричните си средства в банките, се понижава до 0,85% за депозитите в левове. По евровите се смъква до 0,90 на сто.
През март миналата година лихвата по левовите спестявания за компаниите е била 2,27%, а по тези в евро - 2,64%.