Русенската фирма „Булмаркет ДМ“ е домакин на съвещанието на смесената Българо-турска гранична комисия, събрала държавни и частни жп превозвачи от двете държави. Вчера участниците направиха анализ на общата дейност в гранична гара Капъкуле през 2014 г. и преглед на финансовите задължения. Обсъдени бяха разчетите за наем при използване на жп вагони и бе уточняван графикът за преминаване на влаковете през граничния пункт.
Товарооборотът през жп пункта Свиленград-Капъкуле се увеличава най-вече благодарение на българските частни превозвачи. „Булмаркет ДМ“ превозва за Турция основно шротове и растителни масла и за нас е важно композициите ни да бъдат включени в редовното разписание на влаковете. Повдигнахме и въпроса за неелектрифицирания все още участък Димитровград-Свиленград, който принуждава превозвачите да използват дизелови локомотиви и увеличава разходите им. Електрифирането му е планирано и се прави, но с много бавни темпове. Друг проблем, който се дискутира на срещата, бе бавното приемо-предаване на влаковете през граничния пункт. Искаме процедурите да се облекчат, тъй като сега се получават закъснения на влаковете, налага се да се заменя персонал, чиято смяна е изтекла и превозите се оскъпяват, обясни зам.-управителят на „Булмаркет ДМ“ Димитър Баев. 
Важна новина, дошла от срещата, е че турският държавен жп превозвач TCDD се е разделил по европейски образец на две дружества - за управление на инфраструктурата и за превози. Това според участниците ще доведе до значителен ръст на частните превози между Европа и Азия като цяло.
„Булмаркет ДМ“, която преди години взе първия лиценз за частен жп превозвач у нас, в момента притежава 12 електрически и 10 дизелови локомотива, като оперира с 250 свои и над 200 наети вагона.