Този сияещ плаж не е част от някое магическо филмче на Дисни или Пиксар - всъщност това е едно съвсем натурално явление. Блестящите светлинки, уловени на малдивски плаж от тайванския фотограф Уилям Хо, са  реално микроскопични организми, наречени биолуминисцентен фитопланктон.

Този планктон е част от червен прилив, което явление се случва, когато популация от фитопланктон като този експлодира на определено място, оцветявайки водата в мътно оранжево-червено. Някои от организмите са токсични за морските животни и хората, докато други просто излъчват токсини, които проникват в мидите и ги правт негодни за ядене.

През нощта обаче червените води приемат съвсем различен вид. Организмите в тях реагиратна промени във водното налягане и киселинността, като излъчват светлина, която се засилва с всяка следваща вълна, срещаща брега. Сърфистите, които "яхват" червения прилив през нощта, оставят след себе си стъпки от сияеща морска вода.