726 от жителите на Русенска област са се изселили в чужбина през миналата година. От тях 376 са мъже, а 350 - жени, съобщи Териториалното статистическо бюро. В сравнение с 2013 г. лицата, заминали за други държави, нарастват със 70.4%. Седем от всеки десет емигранти са на възраст между 20 и 49 години. Близо 40% от тях са предпочели дестинацията Германия.
Според статистика нараства и броят на чужденците, заселващи се в Русенско. За миналата година броят им е 466 и е с 37,9% повече отколкото през предходната 2013 г. Половината имигранти, избрали областта за свой нов дом, попадат във възрастовата група 20-49 навършени години. 
Външната миграция намалява населението на областта с 1,1%, тъй като повече хора заминават за чужбина, отколкото се заселват тук. Положителна обаче е вътрешната миграция с други области от страната. През 2014 г. от други региони са се преселили тук общо 1638 лица. Най-много са мигриралите от областите Разград - 301, Силистра - 182, и Велико Търново - 242 лица. Интересно е, че не липсват и желаещи да се преселят от София в Русе - този избор през 2014 г. са направили 181 лица. Русенците, заминали за столицата, обаче си остават повече - 338.
Към 31 декември 2014 г. населението на област Русе възлиза на 227 685 души. Мъжете са 111 102, а жените - 116 583, или на 1000 мъже се падат 1049 жени. В областния център Русе живеят общо 147 055 лица, от които 71 315 мъже и 75 740 жени. През 2014 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта намалява с 1940 лица или с 87 повече от предходната година.