„Топлофикация Русе“ излезе със специална оферта към потенциалните си нови абонати, които ще получат някои съществени отстъпки, ако решат да се присъединят към топлофикационната мрежа до края на годината. Дружеството поема ангажимент да изгради външните топлопроводи и абонатните станции, като специално за новите клиенти, присъединени през 2015 г., за негова сметка ще бъдат и общите сградни инсталации. Това включва инсталацията за отопление и битово гореща вода в общите части на сградата от абонатната станция до последния етаж на сградата, разположени в общите части (стълбища, коридори и други). Клиентите трябва да закупят уредите за измерване на топлинната енергия (топломер и водомер) и да изградят инсталацията от стълбищната площадка до всеки радиатор в своя дом.
Всички, които подадат заявлението си за топлофициране до края на този месец, ще бъдат ефективно включени за ползване до началото на новия отоплителен сезон или ноември 2015 година, заявява компанията. На новите клиенти ще бъде предложена и пакетна цена за топломер и водомер, като двата уреда ще струват 290 лева. В момента се водят преговори с доставчици на радиатори и тръби, за да се намери най-евтиният вариант за отоплителни тела с допълнителни отстъпки за новите клиенти.
„Топлофикация Русе“ обяви преди два месеца за присъединяването на 4 нови обeкта - два на улица „Мехомия“ и по един на „Духовно възраждане“ и „Вардар“. Дружеството продължава с инвестиционната си програма въпреки финансовите трудности, предизвикани от промените в Закона за енергетиката. Тези инвестиции обаче ще доведат до повече приходи в бъдеще, тъй като колкото повече топлоенергия продава, толкова повече и електроенергия ще може да пласира на много по-високи преференциални цени. А над 80% от приходите на дружеството се формират от продажби на ток.
Това е причината „Топлофикация Русе“ да предлага на Комисията по енергийно регулиране да утвърди по-ниски цени за топлинна енергия за отопление и битови нужди през следващия сезон. Дружеството иска цена в размер на 65 лв/МВтч, която е с 8,7% по-ниска от сега действащата. За да гарантира стабилност на разходите на клиентите си „Топлофикация Русе“ предлага и лимити за цената на топлата вода - за 1 куб. не повече от 8 лева; за 2 куб. - не повече от 12 лева, а за 3 и повече кубика - не повече от 15 лева. Обявена е и горна граница на разходите за отопление - не повече от квадратурата на жилището умножена по 1,50 лева. Така при 60 квадратни метра апартамент разходите за отопление ще бъдат не повече от 90 лева.
За да може сграда или част от нея да се присъедини към топлопреносната мрежа, е необходимо решение на Общото събрание на сградата или частта от нея, взето с две трети от собствеността. Това означава, че собствениците, които притежават две трети от площта на сградата, трябва да вземат това решение. Необходимо е също наличието на общо помещение в сутерена на сградата, в което ще бъде разположена абонатната станция.
На Общото събрание се избира и представител на живеещите, който да подписва от тяхно име всички необходими документи по присъединяването. Избраното лице заявява желанието на сградата чрез заявление по образец, към което се прилага протоколът на Общото събрание (нотариално заверен) и копия на актовете за собственост на хората, взели решението. 
Цената на инвестицията, която трябва да направи всяко домакинство, зависи от отоплителните тела в имотите. Приблизително разходите включват топломер на стойност 300 лева, водомер за гореща вода на стойност 40 лева, тръбна разводка по 2-3 лева на метър и отоплителните тела по около 150 лева на тяло.