Обществена поръчка за строителен надзор и инвеститорски контрол за четири блока по Националната програма за саниране обяви Община Русе. Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лева, а срокът за изпълнение е до края на 2016 г. 
Първите кооперации, на които ще бъде осъществен строителен надзор, са блок „Райна Княгиня“ на ул. „Яна Войвода“ 1, блок 4 в Мартен, блок 7а на ул. „Изола планина“ 28, блок „Неофит Рилски“ на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 25.
От участника се изисква да разполага с екип експерти, както и да е изпълнил услуга, сходна с предмета на поръчката през последните три години. 
Оферти ще се приемат до 7 май, като при оценяването по-голяма тежест ще има методологията и организацията за изпълнение на поръчката - 70 точки, а предложената цена ще носи 30 т.