С почетни грамоти от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България бяха наградени русенските инженери геодезисти Георги Чонов и Христо Григоров за дългогодишна активна дейност и изключителен принос за утвърждаване на професията. За дългогодишна активна и обществена дейност бяха отличени инж. Красимир Станчев и бившият директор на Гимназията по строителство инж. Веселина Петрова. Местната професионална организация на геодезистите стана първата в страната, получила специална награда от Управителния съвет на съюза за активна дейност. Отличията бяха връчени на провелата се вчера в Русе конференция на тема: „Нови геодезически технологии и практическото им приложение“. Участниците бяха поздравени от зам.-кмета Димитър Наков.