Група университетски преподаватели, водена от ректора на Русенския университет, проф.Христо Белоев, посети най-големия институт за изследвания в областта на ядрената физика в Румъния „Хориа Хулубеи“ край Букурещ. След разговора между проф.Белоев и генералния директор на института д-р Николае Замфир, член на Академията на науките в Румъния, двамата подписаха меморандум за сътрудничество. Документът регламентира приемането на инженери, докторанти и изследователи от висшето училище за работа или стаж в изследователския център при изключително благоприятни условия. 
Българската делегация се запозна с изграждането на най-големия център за ядрени изследвания, което се прави с 300 млн.евро от ЕС. Участниците в срещата размениха идеи за съвместни проекти по програмите „Хоризонт 2020“, ТГС и „Еразъм+“ и договориха включването на РУ във високотехнологичен клъстер с дейност в областите ядрена физика, лазери и плазма, материалознание и физика за земята. От института „Хориа Хулубеи“ ще върнат визитата още идната седмица.