Двата общински магазина на „Александровска“ 91 и на „Борисова“ 16, популярни сред русенци като „Баничките“, ще бъдат отдадени под наем след публичен конкурс. Целта е в двата обекта да се запази основната дейност - производство и продажба на хляб, хлебни изделия, включително банички и други закуски. Както е известно, през декември миналата година емблематичните магазини бяха затворени, защото общинският хлебозавод влезе в процедура на ликвидация. Много русенци веднага възроптаха, а кметът Пламен Стоилов обеща, че Общината ще направи всичко възможно и в бъдеще баничките да бъдат запазена марка на „Александровска“ 91 и „Борисова“ 16.
В резултат сега в местния парламент влизат за одобрение условията на конкурсите за отдаване под наем на двата обекта. И за двете процедури изискванията са идентични - кандидатите да имат през последните 3 години нетни приходи минимум 600 000 лева, като половината от тях да са от продажби на собствена продукция и да инвестират в обекта най-малко 10 000 лева. При оценяване на победителите ще има значение и броят на работните места, които ще бъдат разкрити. За магазина на „Александровска“ минималният месечен наем е 830 лв. без ДДС, а за този на „Борисова“ - 610 лева. Фирмите, които спечелят конкурсите, ще сключат договор за наем за 5 години.
Очакванията на администрацията са да има голям интерес към двата обекта и да се получи сериозна конкуренция. А дали след това „Баничките“ ще запазят името и реномето си, ще зависи от качеството и цените на предлаганата продукция.