Близо 50 милиона лева ще получат земеделците от Русенско до края на януари, показват изчисления на „Утро“. Между 27 и 30 януари на фермерите ще бъдат изплатени 980 млн. лева директни плащания за единица площ. Тази година земеделците ще получат по около 29 лева субсидия на декар. В Русенско обработваемата земя е близо 1,7 млн. декара.
За разлика от миналата година, когато възраженията бяха значителни, тази година припокриванията са за над 200 000 декара. За други 500 000 дка министерството все още не е направило съответните проверки, за да установи какви средства трябва да се изплатят на стопаните.
Затова и през последната седмица по сметките ще бъдат преведени малко над 1 млрд. лв. Общо браншът трябва да получи около 1,2 млрд. лв. Освен на растениевъдите министерството е готово да преведе и парите на животновъдите. След като бъдат изчистени и последните жалби, в края на февруари и март ще си получат субсидиите и останалите производители.