До 22 януари се събират оферти за изграждане на защитно-декоративен екран за фасадите на сградата на бившата полиция, която преди това е била  застрахователно дружество „България“. Опаковането ще е  откъм улиците „Александровска“ и „Черно море“.
Максималната сума, която Общината е заделила, е 90 000 лева. В обявлението на поръчката подробно е обяснено какво трябва да представлява предпазната конструкция и от какви материали да бъде изградена. Екранът ще се състои от колони и профили с точно установени размери, защитна мрежа с клетка от стоманена тел с PVC покритие и защитна мрежа от полиестер, използвана за строителни обекти. За да бъде устойчива конструкцията, стоманените колони ще бъдат фундирани. Техническият проект е одобрен от Националния институт за недвижимото културно наследство.
Срокът за изпълнение е 60 дни, но кандидатите могат да предложат и по-кратък. Изискванията към тях са в последните 3 години да са имали оборот от строително-монтажни работи минимум 270 000 лева без ДДС. Освен това да са изпълнявали метални конструкции, а в ценовата си оферта да включат всички операции до окончателното завършване на обекта. В противен случай разходите ще са за тяхна сметка.
Целта на защитно-декоративния екран е да укрепи фасадите и да предпази преминаващите граждани по „Александровска“ и „Черно море“ от падащи елементи, но също така и да скрие тъжната разруха. Както е известно, напролет с европейски средства ще почне обновяване на Главната от площада до Историческия музей. Новият й облик още по-силно би подчертал ужасния вид на паметника на културата, ако той не е опакован. Гледката и сега не е приятна и чужденците винаги спират поглед върху нея.
Намеренията на Общината са конструкцията да остане временно, докато се намерят средства за възстановяване на иначе елегантната в неокласически стил постройка. За съжаление, у нас временните неща са най-трайни. В конкретния случай има още един минус - Общината не е единствен собственик. А както е известно, новата част на Доходното, която наскоро бе изкарана на кота нула, също чака пари и по-добри времена.