За втора поредна година Регионалният инспекторат по образованието дава разяснителна информация по приема на ученици след 7 и 8 клас на адрес http://priem.rio-ruse.org. На сайта може да се видят списъците на паралелките, за които ще има прием за учебната 2015/2016 година и графиците по кандидатстването и образуването на бала. Училищата са представени с информационни брошури, може да се види също статистика за Националното външно оценяване в 7 клас и предишните кампании по приема по години, калкулатор за бал след 7 клас, изпитни материали. Пак там ще бъдат публикувани списъците с оценките от националното външно оценяване в 7 клас, както и приетите ученици след 7 и 8 клас.