Каква информация и в какъв вид могат и трябва да предоставят читалищата - презентация по тази тема направи вчера старши юристът в областната администрация Татяна Йорданова. Поводът за това бе прецедентът, при който сдружение поиска от читалищата в Община Борово сведения за заплатите за 6 години назад и се опита да приложи формулировката „мълчалив отказ“, за да осъди културно-просветните институти. Странният случай със смущаващо напомнящ за търсене на лесни адвокатски хонорари подтекст, възмути магистратите и те оставиха без последствия исканията на неправителствената организация. Развитието на делото бе описано от „Утро“ в броя от 14 април.
Този проблем ни наведе на мисълта да поискаме днешната среща и съветите на областните юристи, обясни директорът на Регионалния център за читалищата в областта Мануела Симеонова. Няма универсален вариант и формулировка, могат да ви питат за всевъзможни неща, общо взето, почти всичко е обществена информация, с изключение на класифицираната, и по закон вие трябва да осигурите публичен достъп до нея, каза Йорданова в отговор на многобройни въпроси след презентацията. 
Поради големия интерес представителите на читалищата и на областната управа се договориха да проведат втора среща, в която да се обсъдят конкретни казуси и ситуации.