В изтеклия програмен период доказахме, че можем да работим в партньорство с нашите приятели от Румъния. Направихме качествени проекти със значим обществен принос и сега предстои да надградим този резултат. Това каза кметът Пламен Стоилов на откриването на първата информационна среща по новата програма „Интеррег V-A Румъния-България“ и подчерта, че тя ще даде силен финансов тласък и затова трябва да се подходи с изключително внимание и отговорност към всяка една възможност. Организаторите са избрали Русе за старта на информационната кампания, защото е с утвърдени партньорства и реализирани проекти от предходната програма за трансгранично сътрудничество.
Кметът посочи, че в Русе има пълно единодействие между местна, държавна власт и съответните партньори, което е гаранция, че депозирането на качествени проекти ще е един успешен процес.
В информационния ден участваха изпълнителният директор на регионалния офис Кълъраш Николета Минку, областният управител Стефко Бурджиев и неговият заместник Явор Янчев, представители на различни министерства, на 15 дунавски области от двете страни на реката и кметове на населени места в областта. 
Бурджиев заяви, че срещата ще постави началото на формулирането на проектните идеи и тяхното вписване.