5,482 млн. чифта чорапи е продала русенската чорапена фабрика „Фазан“ през миналата година. Количеството е с 42,9% на сто по-голямо отколкото през предходната 2013 г., когато бяха реализирани 3,4 млн. чифта, става ясно от одитирания отчет на дружеството за 2014 г. 4,4 млн. чифта са пласирани в чужбина, като над 80% от продукцията отива за износ.
През 2014 г. са реализирани приходи от продажба на чорапи за 4,2 млн. лв., което е с 1,4 млн. лева или с почти 50% повече в сравнение с предходната година - 2806 хил. лв. Разходите за дейността през същия период се увеличават с 43.71 % и възлизат на 5227 хил. лв. или с 1591 хил. лв. повече в сравнение с предходния период.
„Фазан“ реализира своята продукция все още в неблагоприятна макросреда, трайно повлияна особено от вноса на нискокачествена стока. Това продължава да оказва негативно влияние на продажбите и на финансовия резултат. Дружеството приключи 2014 година с минимална печалба от 19 хил. лева, която се дължи основно на ръста на щатския долар спрямо еврото през последното тримесечие.
През 2015 година мениджмънтът предвижда традиционно по-силно първо полугодие, но прогнозата е за намаляване на годишния обем на продажбите с около 18% в сравнение с 2014 година. Основната причина е негативното влияние на ръстовете в цената на суровините, което ще повлияе конкурентоспособността на продукцията и ще намали поръчките. Предвижда се общите приходи от продажби за 2015 година да достигнат 4270 хил. лева.
„Фазан“ е първата чорапена фабрика в България, създадена през 1927 г. в град Русе. Възниква като смесено българо-израелско дружество за производство на чорапи. След проведената през 1997 г. приватизация предприятието е публично дружество с близо 2000 акционери. Дружеството е част от групата на „Стара планина холд“ АД. Холдингът притежава 88.07% от акциите на „Фазан“ АД.