Крайбрежната ивица от улица „Мостова“ до бившия ЛВЗ ще се превърне в една от най-привлекателните зони в Русе. Това предвижда новият подробен устройствен план на района, който ще бъде обсъден на предстоящата общинска сесия. По течението на Дунав северно от Парка на младежта ще бъдат изградени спортни площадки, зелена зона за отдих и различни атракции. Достъп до зоната ще бъде осигурен и за хора с увреждания.
Другите идеи за облагородяване на кея са съсредоточени в инфраструктурата. Ново кръгово кръстовище да бъде изградено на пресечната точка на булевардите „Фердинанд“ и „Придунавски“, където и сега има опит да се обособи с маркировка нещо като кръгово движение, но той не е особено успешен.
Проектът за зоната от Речна гара до ул. „Мостова“ предвижда ново кръстовище на ул. „Велико Търново“, а от Дълбокия път до улица „Мостова“ ще има пешеходна алея покрай реката. 
По новото реконструирано трасе на бул. „Придунавски“ ще се движи градски транспорт, който ще има спирки в зоната на ул. „Батак“ и ул. „Любен Каравелов“.
Нова улица ще бъде изградена от ул. „Мостова“ и ще се включва в булевард „Тутракан“ в района на ЛВЗ. Тя ще преминава покрай „Мегамол“, болницата и ще продължава към Музея на транспорта и бившия жп техникум. Пътят ще преминава северно от жп линията и след като достигне фабриката за мая ще има разклонение за зимовника за кораби. Пресичането на жп линията ще става на два охраняеми жп прелеза.
Предвидено е да се изградят паркинги за 88 автомобила при Музея на транспорта и бившия жп техникум, а под ската на тенискортовете - за 75. Между ул. „Мостова“ и каналната помпена станция ще има задънена улица и 62 паркоместа и оширение в края, за да може да се обръща. 
В района на алея „Младост“ и Парка на младежта са предвидени три пешеходни надлеза.
Между улица „Независимост“ и бул. „Придунавски“ ще бъде изградено кръстовище, а в пешеходната зона към бул. „Придунавски“ ще има асансьор за хора с увреждания. Предвижда се и изграждане на велосипедно трасе.