Малък цирк се разигра на вчерашното заседание на Общинския съвет. Повод за това стана обсъждането и приемането на подробните устройствени планове за крайбрежието, което ще става зона за отдих и атракции. В основата на продължилата повече от час дискусия беше общинският съветник Стефан Бучаков от Синята коалиция+ВМРО. Неговото основно искане беше общинските съветници арх. Силвия Алексиева и арх. Венцислав Илиев, които са участвали в разработките и по тази причина са заявили конфликт на интереси, да бъдат изслушани по време на обсъжданията. И след като председателят на съвета Васил Пенчев не подложи предложението му на гласуване, Бучаков избухна, че групата на ГЕРБ се е взела много насериозно и че не сме полицейска държава. Пенчев се мотивира, че подобно предложение е в пряко нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Бучаков пък поиска 10-минутна почивка, след която комисията по законност, обществен ред и сигурност да излезе с официално становище по въпроса. 
Всъщност преди да се премине към същинското обсъждане и приемане на подробните устройствени планове, се изказа и гражданинът Георги Манев, който предложи да има и втори вариант на плановете, а обсъждането на предложения вариант да се спре, за да се рецензира от специалисти. Зам.-кметът Димитър Наков му отговори, че са направени три публични обсъждания, а през историята на крайбрежието са предложени най-малко три варианта, които са разгледани с техните минуси и плюсове.  
Юлиян Гарелов от Синята коалция+ВМРО коментира, че това е най-важното решение в мандата на Общинския съвет и с него ще бъде решен болезнен за града проблем през последните 20 години. Трябва предварително да забравим политиката преди дискусията. Удовлетворен съм от този план, защото с него ще обърнем града към реката и ще се създаде модерна зона, посочи още той. Борислав Българинов от ОДС го подкрепи, като отбеляза, че това, което се прави, променя града и обръща реката към Русе. Ще гласувам „за“, защото моята борба за това е повече от десет години, а и беше част от предизборната кампания на ОДС, коментира още той. Александър Неделчев от БСП също заяви, че ще подкрепи предложението, което ще развие крайбрежната зона. В крайна сметка подробните устройствени планове бяха приети само с 1 въздържал се и 1 против.
Както „Утро“ писа, подробните устройствени планове предвиждат крайбрежната ивица от улица „Мостова“ до бившия ЛВЗ да се превърне в една от най-привлекателните зони в Русе. По течението на Дунав северно от Парка на младежта ще бъдат изградени спортни площадки, зелена зона за отдих и различни атракции, като ще бъде осигурен и достъп за хора с увреждания.
Другите идеи за облагородяване на кея са съсредоточени в инфраструктурата. Ново кръгово кръстовище да бъде изградено на пресечната точка на булевардите „Фердинанд“ и „Придунавски“. Ново кръстовище е предвидено и на ул. „Велико Търново“, а от Дълбокия път до улица „Мостова“ ще има пешеходна алея покрай реката. Предвидено е да се изградят паркинги за 88 автомобила при Музея на транспорта и бившия жп техникум, а под ската на тенискортовете - за 75. Предвижда се и изграждане на велосипедно трасе.