745 порции храна на ден се консумира средно от болни и дежурен персонал в болницата. А за приготвянето и доставянето й през следващите 24 месеца МБАЛ обяви обществена поръчка.
Според прогнозните разчети се предвижда за 2-годишно изхранване на болницата да бъдат изразходвани 1 188 000 лева за 543 838 порции храна.
Качеството на храната в лечебните заведения е една от най-честите причини, които предизвикват негодувание у болните. А дали това се дължи на рецептите, по които ястията се приготвят или на недобросъвестност на самата фирма, която изпълнява поръчката, е спорен въпрос. Факт е обаче, че част от храната остава непокътната и отива в коша.