Сваляне на таксите на Дунав мост от румънска страна на нивото на българските, а в бъдеще и пълното им премахване. С такъв апел се обърна към посланика на Румъния у нас Антон Пъкурецу областният управител Стефко Бурджиев, който вчера бе домакин да дипломат №1 на северните ни съседи в България.
Искането на Бурджиев бе в продължение на констатацията на Н.Пр. Пъкурецу, че Русе и Гюргево са образец за трансгранично сътрудничество. Посланикът пожела да участва в някое от заседанията на българо-румънската земеделска комисия. Акцент в срещата бе и следващият програмен период, възможностите двете страни да се възползват от шансовете, които дава Дунавската стратегия при реализацията на инфраструктурни и икономически проекти.
Гостът връчи специална диплома от министъра на външните работи на Румъния Титус Корлъцян на изп. директор на асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева за нейния изключителен принос в развитието на сътрудничеството между двете страни. Поводът е 150 години от установяване на дипломатически отношения със северната ни съседка.