Възможности за стажуване и обучение на безработни младежи на възраст до 29 години предлага проект „Нова възможност за младежка заетост“. За да се включат в нея, младите без работа трябва да са регистрани в Бюрото по труда и да подадат заявление за участие. Ако младежът бъде одобрен от работодателя, ще бъде назначен за срок от 6 месеца за стажуване и до 6 месеца за обучение.
Ако с безработния бъде сключен трудов договор за обучение, той ще получи възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90% от минималната заплата. При договор за стажуване възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за годината.
Всички одобрени ще имат и допълнителен стимул, от който могат да се възползват - по схемата ще се възстановяват разходите за транспорт за отработените дни за първия месец от стажа или обучението.
Всички желаещи да се включат в схемата могат да се запознаят с подробностите по нея от официалната страница на Агенцията по заетостта или на място от Бюрото по труда.