Седем идентични дела, които Сдружение с обществено полезна дейност „Граждански съвет“ е завело в Русенския административен съд срещу седем читалища на територията на община Борово, станаха причина магистратите да размахат пръст на организацията.
Сдружението на будните русенци, в чиято управа е записан и руски гражданин, е поискало от читалищата в Батин, Волово, Обретеник, Екзарх Йосиф, Борово, Горно Абланово и Брестовица да му предостви информация относно заплатите, които получават председателите, секретарите и служителите на културните средища. Поисканите данни са за периода от 2009 до 2014 година включително, като в част от случаите сдружението е посочило, че лично ще си получи справката.
Представител на радетелите за гражданска осведоменост обаче така и не се явил да си вземе отговорите, нито е проверил дали информацията е подготвена. А справката всъщност била изпратена и по пощата до адреса на сдружението. По тази причина Административният съд отсече, че това „сочи по-скоро на поведение, целящо получаване на изгода за сдружението или по-остро казано - злоупотреба с право“. 
Сдружението всъщност заведе делата заради мълчалив отказ на искане за предоставяне на информация. Съдът обаче счете, че исканите от него справки са били изготвени и остави без разглеждане жалбите на сдружението. Не им присъди и разноските по делото, нито претендираните адвокатски хонорари. Решението може да се обжалва.