Как се строи средновековна крепост, научиха русенчета в последния ден на тридневната работилница по археология, организирана в Историческия музей през пролетната ваканция. Всяко от децата получи специална роля, благодарение на която натрупа повече знания за живота в крепостта и за занаятите на нейните жители. Атрактивното обучение премина под наслова „Тунел на времето“, който отведе малки русенски ученици в историческите периоди Праистория, Римска епоха, Средновековие. Те се запознаха със свидетелствата, открити в Русе и в региона, освен това усъвършенстваха работата в екип. Накрая всички деца получиха грамоти като малки археолози.