Желаещи да се наемат със строителство на големи жилищни сгради предприемачи продължават да липсват, показват данните на статистиката. За девето поредно тримесечие справката за издадените разрешителни за строеж показва, че се планира изграждането единствено на къщи и вили. За периода октомври-декември миналата година са издадени разрешителни за 12 сгради със 12 жилища. Общата им площ е 2280 квадратни метра или средно по 190 кв.м всяка сграда.
Тази ситуация се запазва вече повече от две години. За последно разрешителни за строителство на по-големи жилищни сгради бяха издадени през есента на 2010 година. Рекордът от 487 нови жилища за тримесечие бе постигнат на върха на строителството в края на 2007 г., тоест преди точно 5 години.
Спрямо същото тримесечие на предходната година  издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради също леко намаляват. Освен като бройка, новите жилища намаляват и като квадратура - от 228 в края на 2010 г., на 204 кв.м през 2011 г. и 190 кв.м през последното тримесечие.
През четвъртото тримесечие на 2012 г. са издадени разрешителни за строеж на 38 други сгради с обща разгъната площ от 12 363 кв.м. Разрешителни за административни сгради не са издавани.
За първите три тримесечия на 2012 година в експлоатация са въведени 122 нови жилища. През миналата година най-много са завършените тристайни апартаменти, показват данните на статистиката.