36 години са изминали от издаването на указ на Министерския съвет, с който девет села се обединяват в Община Ценово. Затова жителите на селата Ценово, Долна Студена, Белцов, Пиперково, Караманово, Новград, Джулюница, Кривина и Беляново празнуват 2 април като хубав и важен за биографията им празник. 
3 конкурса обяви за децата и учениците Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Учениците се подготвяха трескаво за фотоизложбата „Любимо кътче от моя роден край“ в читалището, като обикаляха и правеха снимки на природата, на любимото училище, на историческите паметници. По-малките изработиха великденски картички, с които се включиха във Великденската изложба. 
Денят 3 април, определен за тържеството, бе доста студен и ветровит и празненството се състоя в салона на училището, където дойдоха много гости - от областта, от руското консулство, от съседна Румъния, от съседни общини. Във вълнуващия концерт участваха децата от детска градина „Баба Тонка“, учениците от фолклорната трупа с ръководител Камелия Иванова, малките певци, възпитаници на Румяна Иванова. Към местните самодейци се присъединиха и ансамбъл „Капанци“ от Разград и формация „Нове“, които се включиха със своя артистичен поздрав в празненството.