Този пациент е нямал индикации за хоспитализация по информация на колегата. Неговата диагноза би трябвало да се доуточни в доболничната помощ, каквото е правилото. Ние не разполагаме с пътека, по която да се правят образни изследвания. Ако той беше постъпил в болницата, касата нямаше да ни плати тези изследвания за уточняване на диагнозата и би трябвало ние да платим стойността им. Това, че човекът е беден, е дефект на здравната система, а не на организацията на нашата работа. И това важи за цяла България. Дори да го беше приел колегата Цонев, аз щях да го върна, защото не е редно. По този начин всъщност става източване на здравната каса. Приемат се за изследване, което всъщност трябва да прави доболничната помощ.
Основната индикация да го приемем и да му назначим изследвания е ако му предстои сигурно оперативно лечение. А доколкото разбирам, е нямало нужда да бъде опериран.
Чета, че бил млад човек, инвалид по болест, но той не е инвалид по болест заради трансплантирано сърце или други тежки заболявания. Той е инвалид по болест заради наркомания. За мен доктор Цонев е постъпил правилно по отношение на това, че не го е приел в болницата.