206 013 лева са предвидени по програмата за развитие на туризма в община Русе за тази година. От тях 32 500 лева ще бъдат изразходвани за туристическия информационен център и организация на информационното обслужване на туристите, се посочва в докладна записка, която трябва да бъде гласувана на предстоящото заседание на Общинския съвет. 105 хиляди лева пък ще бъдат насочени към реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, които се намират на територията на общината.
Цялата сума се формира от туристическия данък, който възлиза на 100 хиляди лева, 14 600 лева, които ще дойдат по линия на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, плюс 91 413 остатък от миналата година.
За 2012 година по програмата за туризъм са изразходвани 73 566 лева от планираните 98 260 лв., сочи отчетът. Реалните постъпления от туристическия данък са били малко над 94 хиляди лева, финансовата подкрепа от министерството - 14 600 лева, а остатъкът от 2011-а - 70 721 лева. От планираните тогава 44 хиляди лева за Туристическия център и информация за туристите 20 хиляди са отишли за рекламното списание „Сезони“, още 10 хиляди за филм, DVD и брошура, за техническо обслужване и обновяване на мрежата - малко над 12 хиляди лева. От предвидените миналата година 54 260 лв. за реклама и туристически изложения са спестени 35 346 - от рекламни брошури, диплянки и от организирането на изложението „Уикенд туризъм“, освен това Русенският карнавал също е изразходвал по-малко от предвидените 20 хиляди лева и се е вместил в сумата от 17 813.