Заповед за проверка на всички открити и закрити плувни басейни в Русе е издал кметът Пламен Стоилов. Специална комисия ще инспектира готовността им и ще разреши или откаже ползването им като места за къпане през лятото. Посочени са и местата, забранени за къпане - езерото в Лесопарка, неохраняеми басейни, открити канали, язовири, поречието на река Дунав, поречието на река Лом и в Лимана. 
От 1 май до 30 октомври стопаните на басейни трябва да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци. Собствениците или наемателите на басейни трябва да осигурят медицински персонал и спасителни постове. Спортните клубове, трениращи в езерото Липник и в река Дунав, трябва да обезопасят лодките и катерите си.