Домът за деца, лишени от родителски грижи, „Райна Гатева“ да бъде закрит от 1 януари 2013 година, а децата, настанени в него, да бъдат преместени в дом - „Св. Димитър Басарбовски“. Предвижда се сградата да бъде превърната в център за настаняване от семеен тип за хора с психични разстройства, който ще се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 
Това предложение ще бъде гласувано от съветниците на предстоящата сесия.
Като причина за закриване на дом „Райна Гатева“ се изтъква непрекъснато намаляващият брой на настанените в него. В момента децата там са 22, като единствено за 5 от тях е необходима специализирана грижа. За всички останали текат процедури за осиновяване, реинтеграция в биологичните им семейства, а едно е настанено в поправителен дом. За тези, които домът е единствената възможност, ще бъдат настанени в „Св.Димитър Басарбовски“, като неговият капацитет ще бъде увеличен с 10 места. Средствата, предвидени за „Райна Гатева“, след неговото закриване ще бъдат пренасочени за приюта за бездомни. Докладната записка посочва още, че за 22 деца в „Райна Гатева“ се грижат 18 служители, което  не съответства на стандартите за издръжка и домът е в преразход на 40 000 лв., от които 30 000 са за заплати и осигуровки.
Директорката на дома Клара Лакова отказа коментар и заяви, че каквото има да казва, ще го направи на сесията.