Екип на „Енерго-Про Мрежи“ подмени част от стълбовете на въздушната мрежа ниско напрежение в село Сваленик, с което подобри качеството на захранването на жителите там. Бяха демонтирани остарели железобетонни стълбове, компрометирани от продължителната експлоатация и атмосферните условия, съобщиха от компанията.
Стълбовете са поставяни преди десетки години и краят на техния експлоатационен период наближаваше, което създаваше предпоставки за възникване на аварии и прекъсване на електрозахранването в селото. Това наложи да се осигури бюджет и да се предприемат мерки за стабилизиране на съоръженията, обясниха от „Енерго-Про Мрежи“.