Общините Русе и Гюргево ще подготвят съвместни проектни предложения по всички приоритетни оси на програмата за трансгранично сътрудничесто между двете страни през новия програмен период 2014-2020. Това стана ясно вчера след срещата в Гюргево между зам.-кметовете Страхил Карапчански и Димитър Наков и кметът на Гюргево Николае Барбу и неговия заместник Александру Владу. Финансиране по трансграничната програма ще се търси за благоустрояване на крайбрежната зона, за надграждане на проекта за реконструкция на бул. „Тутракан“, както и за по-ефективното третиране срещу комари. Сред останалите проекти, по които двете общини ще си сътрудничат, са развитието на културния и екологичния туризъм, както и разработването на системи за ранно известяване при бедствия.