5 560 000 лева са приблизително приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе от началото на кампанията, която започна на 20 януари. От тях събраните суми по селата са в размер на 1 372 000 лв. Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти е 994 000 лв., а от такса битови отпадъци - 2 395 000 лв. Това каза за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева. 
Събираемостта на местните данъци до този момент е почти двойно по-голяма в сравнение с миналата година, коментира Робева, като обясни, че тази година кампанията е започнала на 20 януари, а миналата година едва на първи март. 
Тя посочи, че вече получават служебно информацията от Министерство на финансите за новопридобитите и регистрирани през 2015 г. превозни средства, след което определят размера на дължимите данъци и изпращат съобщения до лицата. Робева допълни, че има и подадени декларации за придобити превозни средства по желание на собствениците, като най-честата причина е намерение за продажба.
От дирекцията припомниха, че на платилите целия размер от данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства до 30 април, се прави отстъпка от 5%.
Кампанията срещу старите длъжници никога не спира и се работи активно по събиране на стари задължения, каза още Робева. От началото на годината до момента са издадени 464 акта за установени общински публични задължения в размер на 138 464 лв., като преди издаване на актовете са изпратени 242 съобщения за заплащане на задължения по подадени декларации. 214 са изпратените покани за доброволно плащане, като за събиране остават и суми по актове, изпратени на НАП и частни съдебни изпълнители, по актове в срока за доброволно изпълнение, както и по актове на юридически лица в търговска несъстоятелност.