Влошената икономическа обстановка, лошите кредити и ограниченото чуждестранно финансиране са налице и затова банките привличат финансов ресурс чрез депозити при по-висок лихвен процент, което води и до по-висок лихвен процент при кредитите. Затова и печалбата им намалява. Икономически затруднения изпитват обаче не само банките. Такива трудности изпитват и техните потребители, чиито интереси също следва да бъдат защитени. В този смисъл желанието на банката да поддържа печалбата си по кредит в размер на първоначално уговорената възнаградителна лихва от 6.48% не съставлява „основателна причина“ за изменение на лихвения процент.
Това сметна състав на Русенския районен съд, пред който поредна клиентка на Уникредит Булбанк оспори покачената лихва по кредита си. Опарената жена посочи, че вследствие на икономическата криза месечната й вноска се повишила от 243 евро на около 300 евро, а след няколко месеца се намалила на около 260 евро. Затова поиска банката да й върне 5000 лева, с които се е обогатила на нейн гръб през периода април 2012 - май 2014 година, като е вдигнала неправомерно лихвата по кредита й от 36 000 евро.
Клаузата в условията по договора, според която годишният лихвен процент може да бъде само увеличаван, но не и намаляван под определен праг, е изцяло неравноправна, тъй като нарушава изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на банката и клиента и следователно е нищожна. Сумата от 5384.04 лева е получена от банката след едностранно изменение на лихвения процент по силата на нищожна клауза, отсече съдът. Тъй като обаче жената поиска да й се върнат 5000 лева, магистратите прецениха, че това е сумата, която банката трябва да й възстанови като платена неправомерно. Решението може да се обжалва пред Окръжния съд.