Назначаване на полицаи от ромски произход, осигуряване на здравни и трудови медиатори и помощници на учителите, изнесени профилактични прегледи в ромските квартали и изграждане на общностни центрове, където младежите да могат да посещават курсове, да се провеждат здравни беседи и да се развива самодейност. Това са част от предложенията, които се чуха по време на осемте срещи между неправителствени организации, читалища и представители на ромската общност. Разговорите бяха организирани от Клуб „Отворено общество“ в партньорство с Областна администрация като част от проекта „Гражданско участие в интеграционната политика“, който се реализа с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България.
По време на срещите беше представена и визията за малцинствата в бъдеще. Тя предвижда да няма ромски гета в Русенско, да няма здравно неосигурени хора и такива с ниско образование и без работа, както и отсъствие на етническото напрежение и намаляване броя на ранните бракове.
Предстои провеждането на форуми в общините на Русенска област, на които ромските представители и местните институции ще дискутират мерките, които могат да се предприемат за подобряване състоянието на малцинството в периода 2015-2017 година.