Запазване на тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система, изчистване на системата от плащания с характер на социално подпомагане, радикална промяна в системата за определяне и отпускане на пенсии за инвалидност, отделяне в самостоятелен фонд на приходите и разходите за осигурените по чл.69 от Кодекса за социалното осигуряване на военни и полицаи и промяна в категоризацията на труда (отмяна на втора категория и нови критерии за първа категория труд). Това са шестте ключови искания на национално представителните работодателски организации, изпратени с писмо до вицепремиера, министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
Работодателите настояват да се пристъпи към осъществяване на 25 допълнителни стъпки. Сред тях са  премахване на задължението за работодателите да заплащат първите 3 дни болнични на работника, прието като временна антикризисна мярка през 2010 г. Предлага се въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система, както и възможност за осигурените при придобиване на право на пенсия да избират между изплащането на пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на цялата натрупана по индивидуалната партида сума. 
В писмото се настоява за въвеждане на лични осигурителни вноски и на минимална възраст за пенсиониране за държавните служители и за служителите от специалните ведомства, индексация по швейцарското правило на действащия размер на максималния осигурителен доход през две години, начисляване на лихва върху забавените от страна на НАП преводи на средства към ДЗПО, както и предвиждане на санкции за виновните за това длъжностни лица.