Преките чуждестранни инвестиции в страната през януари са отрицателни и възлизат на 16.4 млн. евро, съобщи БНБ. Знакът минус произтича от факта, че български поделения на чужди фирми са изплатили на своите собственици 37,4 млн. евро по финансови, облигационни и търговски кредити, а сумата от новоинвестирания у нас капитал и реинвестираната печалба е по-малка. Най-големите преки инвестиции в страната за януари 2015 г. са от Холандия.
Преките инвестиции на местни в чужбина нарастват нетно с 3.1 млн. евро, като най-големите парични потоци са към Люксембург - 87,7 млн. евро.