Тенденциите в развитието на пазара на земеделска земя в общините Борово и Две могили следваха тези в целия североизточен район - силно начало на 2013 г., застой и спад на цените през лятото и есента и стабилизиране в края на годината. И тук величината на изплащаната рента беше определящият фактор при офертите „купува“, твърди в обзорен коментар за търговията през миналата година специализираното дружество за покупка, продажба и арендуване на земеделска земя „Русе Ленд“.
В общинския център Две могили нивите се търгуваха средно по 850 лв./дка за парцели над 10 дка. Тук собствениците получиха и сравнително добри ренти - 50 лв./дка. Интерес имаше и към землищата Широково и Баниска с цени за декар между 750 и 850 лв. и рента средно 45 лв./дка. На другия полюс в общината бяха продажбите в Острица, Чилнов и Каран Върбовка - средно 700 лв./дка. При тези нива се търгуваха земеделските земи в района и в края на 2013 г., казват специалистите.
Като цяло за района конкуренцията между купувачите и арендаторите не беше много висока за разлика от тази в съседните общини. В Боровско нивите се търсеха на малко по-ниски цени отколкото в Две могили, поради преобладаващите по-ниски категории и раздробеността на земята. Характерното за тази община беше, че цените бяха почти еднакви във всички землища, с изключение на Батин, където имаше проблеми и при арендуването, и при продажбите. Вариациите в останалите землища зависеха най-вече от категорията - например в Екзарх Йосиф и Горно Абланово много от предлаганите ниви бяха 6-а и 7-а категория. По-евтино се търгуваха и парцелите с по-малък размер, както и такива, в които имаше необработваема част, каквито парцели има доста в региона. Поради тези причини средната цена на земеделската земя в община Борово за 2013 г. не можа да премине 700 лв./дка, но и на това ниво продавачите бяха доста предвид не особено високите изплатени ренти - между 35 и 40 лв./дка. Разбира се, за по-големи ниви 3-а и 4-а категория сделки се сключваха и на по-високи нива, но те така и не достигнаха тези в общините Бяла и Русе.