Бившият директор на Държавен фонд „Земеделие“ Ализан Яхова ще ръководи Европейски информационен център, който бе открит в събота по инициатива на евродепутата Илхан Кючюк. Той ще дава актуална информация за европейските институции, ще подпомага дейността му в България и ще участва в изготвянето на проекти на НПО или физически лица. Сред задачите му ще бъде и организирането на семинари и дискусии, кампании, както и другите дейности, свързани с нуждите на българските граждани от по-конкретна или специализирана информация в дадена област, част от европейския контекст. Центърът се намира на ул. „Шести септември“, в бл. „Йордан Йовков“.
Откриването бе съпроводено от голям информационен форум, озаглавен „Възможности в земеделието за младите предприемачи“. Той събра над 90 души от областите Русе, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище и Разград. Присъстващите получиха разяснения как да използват възможностите за европейско финансиране на свои проекти в областта на селското стопанство, така че да развият съществуващия си агробизнес или да започнат нов.