Лиляна Йорданова от Сорбоната в Париж проучва дарителски надписи от времето на българското Средновековие. От досегашните публикации на изследователите се знае, че до момента в средновековния град Червен са открити над 80 надписа, докато в Търново те са едва 60.
Лиляна Йорданова прояви интерес към презентацията на археолога Стоян Йорданов за проучванията на Средновековния град Червен през лятото на 2014 г. До края на седмицата тя ще обиколи църквите в Иваново и Червен, след което ще работи с каменните фрагменти и надписите, които се пазят в музея. Докторантката подготвя дисертация при Йоанна Рапти, която е специалист по арменски надписи, а един от надписите на Червен е на арменски език.