Висшият съдебен съвет избра Христо Динев за градски прокурор на София.

Христо Динев, който е административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура, бе избран с 16 гласа "за", 4 "против" и 3 – "въздържал се". Кандидатите за поста бяха двама. Опонентът на Динев бе Бойко Атанасов, следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.

Позицията на градски прокурор в София бе овакантена след скандалните записи в Банкя, след които ВСС уволни скандалният градски прокурор Николай Кокинов. Временно тази длъжност изпълняваше Евгени Диков, той бе избран за ръководител на НСлС.