„Санси“ е единственият кандидат за обществената поръчка за наземна дезинсекция срещу комари в Русе, кварталите Средна кула, Долапите, ДЗС и Образцов чифлик и селата на територията на община Русе. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. Дезинсекцията ще се извършва с генератор за студен аерозол, както и с авиационна техника в крайградските зони на Русе. „Санси“ и миналата година се грижеше комарите да не хапят русенци.
Новата поръчка е за срок от три години и обхваща ежемесечна дезинсекция и контрол на общински сгради, социални заведения, сгради на културни организации. Предвидена е дезинсекция и дезакаризация срещу кърлежи и бълхи на зелени площи, както и борба с вредители по декоративните дървета и храсти. В поръчката е включена също пролетна и есенна дезинсекция срещу хлебарки в сгради, дератизация на сутерени, мазета и кухненски помещения, на зелени площи.
Прогнозната стойност е 840 000 лв. с ДДС, като ориентировъчната стойност на поръчката за една календарна година е 280 000 лева с ДДС.