Реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в Русенска област през януари тази година са 399 хил. лв. или с 6,7% под нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. Намалението идва най-вече от по-големите постъпления за хотелите с 3 звезди, докато в най-класните хотели приходите намаляват. 
В сравнение със същия месец на 2014 г. броят на реализираните нощувки в Русенско намалява с около 500 души. Общият размер на приходите за този януари обаче е по-голям от миналогодишния с 4,4 на сто. 
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 3. През януари те са получили 165 хил. лева, от които 56 хил. лева от чуждестранни граждани, които по традиция предпочитат по-реномираните хотели.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди, които в областта са 10, възлизат на 96 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 32 хил. лева.
През януари на територията на областта са функционирали 33 места за настаняване с общ капацитет 1047 легла. 
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари, е 7936, като от тях 2331 са от чужденци. В сравнение с декември миналата година се наблюдава леко намаление на реализираните нощувки както от български граждани, така и от чужденци. 
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през януари са 4843 и намаляват спрямо предходния месец с 300.