Приемът за предоставяне на държавна помощ по Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“ ще започне от 23 март 2015 година, съобщи ДФ „Земеделие“. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един бенефициент, е до 65% от стойността на застрахователната премия.
Целта на помощта е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделски стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн към застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие.
Крайният срок за кандидатстване по схемата е до изчерпване на финансовия ресурс или до 31 август.  Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е до 15 декември 2015 г. 
Заявления за подпомагане ще се приемат в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата.