Резултатите от археологическите разкопки в средновековния град Червен, проведени през миналото лято, ще представи археологът от Историческия музей Стоян Йорданов. Това ще стане на 12 март от 18 ч в РИМ. Стоян Йорданов ще разкаже за проучването на некропола от 12-13 век във вътрешния град на Червен. Както и през предишни години, участници в разкопките бяха студенти по археология от Великобритания. В резултат на работата на екипа са очертани по-точно границите на некропола и са допълнени данните за облика на църква номер 13.