Русенски Лом покачи нивото си с около метър в резултат на падналите валежи, но няма прелели диги и нови залети земеделски площи. Това каза за „Утро“ зам. областният управител Явор Янчев и допълни, че наводнените ниви в Красен, Божичен и Нисово все още не са се отводнили от заливането им преди около месец. Той съобщи, че от вчера се извършва отводняване на вододайните кладенци в Божичен, а днес се очаква да се подсигури питейната вода в района. Не се очаква повишаване на нивото на реките вследствие от снеготопене, посочи още Янчев. Той обясни, че след като нивото на Русенски Лом спадне, скъсаните участъци на дигата ще се тампонират и възстановят.