Областната администрация приема до 20 март предложения за представители в междуведомствената група за проучване на необходимостта от премахване на крайпътните дървета, за да се намалят катастрофите. Преди обаче да се предприеме инициативата на областния управител Стефко Бурджиев, работна група ще прецени количеството, качеството и видовете на крайпътните дървета и ще проучи нормативната уредба и евентуалните препятствия, произлизащи от нея. При установени пречки членовете на групата ще подготвят предложения за промени в нормативната уредба. Ще бъде изготвена и подробна справка със сравнителен анализ за броя на пътно-транспортните произшествия и загиналите в тях за период от 5 години.

Организациите, които искат да се включат в дейностите, следва да предложат свой представител в деловодството на областната администрация или на електронен адрес: [email protected].