Над 1540 декара пасища и близо 7000 декара ливади в Русенско, принадлежащи на Държавния поземлен фонд, ще бъдат отдадени под наем. Това гласи заповед на аграрния министър Десислава Танева. Тя е сведена за изпълнение до Областна дирекция „Земеделие“, която трябва да проведе търгове за отдаване на държавните терени. Както обясни директорът на ОДЗ-Русе Борислава Братоева, за парцелите ще могат да кандидатстват животновъди, за които общинските пасища не са достигнали. Затова търговете ще се проведат след приключване на процедурите по места. Предстои и определяне на точни начални цени, като на този етап за ориентир са предложени само средните рентни плащания в различните землища.
 В списъка на държавни имоти, предложени от ОД „Земеделие“ и утвърдени от министъра, са 41 пасища в землищата на Борово, Горно Абланово, Широково, Мечка, Табачка, Церовец, Николово, Бръшлен, Кошарна, Стамболово, Юделник, Ценово, Белцов, Новград, Кривина и Беляново. Средното рентно плащане варира между 7 лева за Бръшлян, Стамболово и Юделник, до 19 лева за всички терени в община Ценово.
Предлагат се и три ливади с обща площ 6,898 декара в землището на Писанец, където средното рентно плащане е определено на 16 лева/дка.
Сключването на договори за наем или аренда на обявените земеделски земи от Държавния поземлен фонд не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика. След скандалните случаи от предходни години, когато субсидии за пасища взеха и хора без нито едно отглеждано животно, сега за получаване на субсидии са определени изисквания, включващи минимален брой крави, овце или кози.