След като 5 години води съдебни дела със „Спарки“ за 1200 декара плодородни ниви Институтът по земеделие и семезнание е изправен пред нов юридически казус - държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните иска рента за спорните парцели. За 2011 и 2012 г. научното звено трябва да плати 177 000 лева, въпреки че като третостепенен разпоредител с бюджетни средства всичките му приходи от обработката на тези ниви се превеждат надлежно в същото това министерство. МЗХ си е начислило наем по 49 лева на декар, които дори умножава по 3 тъй като нивите били ползвани неправомерно. И формално чиновниците му имат това право - за ползването на държавната земя следва да се плаща.
Както научи „Утро“, става въпрос за чисто документален пропуск, който води до поредната абсурдна ситуация около многострадалните земи. След като през септември петчленният състав на Върховния административен съд реши делото окончателно в полза на „Спарки“, спорните 1200 декара са останали висящи, тъй като по-рано са извадени от активите на института и подготвени за замяна със „Спарки“. След успешния край на съдебната сага е трябвало ИЗС да поиска от министерството да издаде заповед, с която да му предостави отново нивите. Тогавашното ръководство на института в лицето на доц.Галина Панайотова обаче е пропуснало да го направи. В края на ноември тя бе уволнена и сега научното звено се ръководи до провеждането на нов конкурс за директор от доц.Димитрия Петкова. Според нея въпросния пропуск на Панайотова съвсем не е единствен и поради това в института сега тече проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция.
Парадоксалният казус вероятно ще бъде решен в близките дни. Шефът на областна дирекция „Земеделие и гори“ Левент Исмаилов каза за „Утро“, че ведомството е изпратило всички необходими справки и обяснения, така че съответните заповеди за разрешаване на ситуацията ще бъдат издадени. Случаят обаче доказва за пореден път неефективността на сложните взаимоотношения между МЗХ, подчинената му Селскостопанска академия и ИЗС „Образцов чифлик“, който пък е на управление от Академията. Институтът, който може спокойно да се самоиздържа само от собствените си 7000 декара ниви, не разполага със собствен бюджет, заплатите се бавят, а научните работници напускат. Научният колектив отдавна подкрепя идеята за вливане на ИЗС в Русенски университет, където бе открита специалност „Агрономия“. Едно такова обединение би осигурило финансова стабилност на института и необходимите кадри и опитни полета за университета. Проектът обаче бе стопиран от бившето вече ръководство на „Образцов чифлик“ и не се вижда начин скоро да бъде рестартиран.