Трима от петте кандидати за началник на митницата са допуснати от комисията за следващия етап на конкурса, стана ясно от публикувания списък в сайта на Агенция „Митници“. Сред тях са бившият шеф на ведомството Кирил Йорданов, сегашният и.д. началник Венцислав Халаджов и директорът на дирекция „Стопански дейности“ в агенцията и съдия по баскетбол Пламен Минков, който до 2011 година бе на работа в същия отдел на русенската митница. Подалите документи още Любомир Стоянов и Иван Първанов, които работят в русенския отдел „Акцизи“, не са допуснати поради липса на изискваните най-малко 5 години на ръководна длъжност.
По информация на хора от кухнята на конкурса Кирил Йорданов се е кандидатирал за шеф и на друга от осемте митници в страната, за които бяха обявени вакантни началнически места. Така най-вероятно Венцислав Халаджов и Пламен Минков ще са сериозните претенденти за русенската митница. До 21 януари в 17 часа кандидатите трябва да представят концепция за стратегическото управление на митницата, свързана с подобряване на събираемостта на държавните вземания. Тя трябва да е с обем 10 страници, които евентуално в края на месеца ще защитават пред комисията. Вероятно веднага след това с одобрения кандидат ще се проведе интервю.
Според плъзналите слухове засега везните натежават в полза на Пламен Минков, а Венцислав Халаджов ще остане зам.-началник, на който пост е от 2010 година.