Българската фондова борса е най-зле представящата се в цяла Европа от началото на годината. За това алармира вчера Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Основният борсов индекс SOFIX се е понижил от 1 януари със 7.8%. Според асоциацията това се дължи на влошената среда и загубата на доверие в българския капиталов пазар. 
Инвестиционните посредници виждат основните причини най-вече в приетия наскоро Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, предложените промени в пенсионното законодателство и фалита на Корпоративна търговска банка. Атаката срещу пенсионните фондове причини масирани разпродажби в края на миналата година. В последните седмици под огромен натиск са публичните дружества за инвестиции в земеделска земя, които според новия закон подлежат на глоби ако дори една тяхна акция се притежава от офшорна компания - казус, който те нямат никаква възможност да контролират.
Заради тези фактори основният борсов измерител SOFIX се е понижил с близо 20% от стойността си за последната година. Фондовата борса е загубила над 500 млн. лева пазарна капитализация от началото на годината. Чуждестранните портфейлни инвестиции в акции се свиват с 50 млн. лв. и достигат най-ниското си ниво за 10 години назад. Това нарежда БФБ на последно място в Европа, дори след финансовите пазари на страни като Гърция - заплашена от фалит, и Русия - поставена пред редица икономически и финансови санкции, посочват от БАЛИП.